Obecná informaceRegistracePřihlášeníPodání žádostiProdloužení termínu půjčkySplacení půjčkyInformace o statusu půjčkyZtracení přihlašovacích údajů

Kolik si chcete půčit?

Na kolik dní půjčku potřebujete?

Půjčka - Kč
Poplatek - Kč
Kolik vratím - Kč
Den splatnosti
RSPN - Úrok -

Nemůžete vrátit půjčku včas?

Prodloužit splatnost půjčky

 

Jsme tu pro Vás Kontaktujte nás

Tel: +420 608 885 583
E-mail: info@momentpujcka.cz
Skype: momentpujcka
Doporucte nas

facebook Twitter Google+

FAQ

Co se stane, pokud půjčku neuhradím včas a neprodloužím termín splatnosti půjčky?

Pokud půjčka nebude splacena včas ani si neprodloužíte termín splatnosti půjčky, je dlužná částka navyšována o následující sankce dle uzavřených Všeobecných obchodních podmínek s kódovým označením sml.
1. smluvní pokutu ve výši 2% denně z dlužné částky od data prodlení po dobu 30 dnů (čl. 6.1. Všeobecných obchodních podmínek )
2. po uplynutí 31 dnů od data prodlení jednorázovou smluvní pokutu ve vyši 3000, - Kč (čl. 6.2. Všeobecných obchodních podmínek )

V případě nevracení půjčky se všemi vyměřenými sankcemi:
Věřitel si vyhrazuje právo postoupit pohledávku Inkasní kanceláři Corefin s.r.o. Klientu budou účtované veškeré nezbytné náklady na vymáhání půjčky a ostatních pohledávek věřitele vzniklých na základě Všeobecných obchodních podmínek s kódovým označením sml., včetně úhrady nákladů věřitele spojených s angažováním Inkasní společnosti Corefin s.r.o. v souhrnné výši 9845,00 Kč vč. DPH za mimosoudní vymáhání pohledávky.

Do kdy musím splatit půjčku?

Splatnou částku (Součet částek Půjčky a Poplatku za půjčku) musíte zaplatit do dne splacení Půjčky nebo využít službu Prodloužení termínu půjčky.

Jaké platební údaje je třeba uvést při provádění platby za účelem splátky půjčky na Internetu nebo na pobočce banky?

Při provádění platby uveďte tyto platební údaje:
• Jako variabilní symbol zadejte své rodné číslo, do textového pole zopakujte svoje rodné číslo. Pokud čerpáte více než jednu půjčku, uveďte ID půjčky, kterou splácíte.

Proč Poskytovatel půjčky nezaúčtoval platbu splátky Půjčky?

• Při provádění platby nebyly správně uvedeny údaje příjemce.
• V účelu platby nebylo uvedeno nebo bylo nepřesně uvedeno rodné číslo.

Zaplatil(a) jsem vyšší částku než je Splatná částka, bude mi přeplatek vrácen?

Poskytoval půjčky Vám přeplatek vrátí:
• Odečtením ze splatné částky jiné Vámi čerpané půjčky.
• Když v sídle společnosti prokážete osobně svoji totožnost předložením osobních dokladů a podáte písemnou žádost ohledně vrácení přeplatku.